Centrala telefoniczna łączy wszystkie telefony w wewnętrzną sieć hotelową oraz umożliwia połączeniom „wyjście na świat” poprzez łącze PSTN, GSM czy też VoIP.
W swojej ofercie mamy centrale odpowiadające potrzebom zarówno małych ośrodków (do 10 telefonów) jak i dużych hoteli.

Centrale z naszej oferty posiadają szereg funkcji zapewniających zarówno łatwość obsługi jak i oszczędność na połączeniach.
Umożliwiają to m.in.:

– wybieranie bez 0

– pełna dowolność ustalania numerów wewnętrznych i przekserowań

– definiowanie różnych dróg połączeniowych „na miasto” w zależności od wybieranego numeru (np. strefy czy państwa)

– nagrywanie rozmów

– zabezpieczenia przed włamaniami, niechcianymi połączeniami czy awariami sieci

– łączenie central z różnych lokalizacji w jedną sieć wewnętrzną.